Adresbestanden aanleveren

Om een juiste verwerking van de adressen t.b.v. uw drukwerkverzending te garanderen hanteren we onderstaande richtlijnen. Uw adressenbestand dient aan deze voorwaarden te voldoen.
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid en verwerkbaarheid van het bestand.

Bestandsstructuur en bestandsinfo
– het adressenbestand leveren in CSV (UTF-8)
– 1 adres op 1 regel, met max. 3 naamvelden (zie voorbeeld onderaan de pagina).
– boven elke kolom een kolomnaam (zoals “naamveld1” of “Straat”) op de 1e regel van het bestand.
– maximale veldlengte van 40 tekens (na de 40 tekens worden de teksten mogelijk afgebroken).
– geen lege regels tussen de adressen en vermijd het gebruik van verborgen kolommen en regels.
– zorg voor juiste adresgegevens. Onvolledige of onjuiste adressen worden niet verwijderd of aangepast.
– in het bestand mogen geen “vreemde tekens” voorkomen (in Excel vaak weergegeven als een wit hokje).
– alle Nederlandse adressen dienen in 1 bestand te worden geleverd
– alle buitenlandse adressen in 1 bestand dat is voorzien van kolom met een landnaam of landcode
– eventuele bulkadressen in een apart bulkbestand leveren met duidelijk het aantal per adres
– NIET in verschillende tabbladen werken.
– KIX code meeleveren in een aparte kolom. Indien er geen KIX code aanwezig is, maar wel gewenst, kan Scholma dat verzorgen. In overleg worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
– Indien de aangeleverde data nog verrijkt moet worden, duidelijk aangeven wat en hoe, via welke verzender e.d..

T.b.v. de verwerking stuurt u een mail naar verzending@scholma.nl
Hierin staat:
– om hoeveel adressen het gaat (onderverdeeld in evt. buitenlandse en bulk-adressen).
– wat het retouradres is.
– duidelijk aangegeven welke kolommen moeten worden gebruikt en in welke volgorde.
– indien er bulkadressen zijn (leveren in een apart bestand met daarin per regel de aantallen).

Planning / verwerking
Het adressenbestand moet tenminste 3 werkdagen vóór 10.00 uur vóór aanbieding bij de verspreider aan ons te worden aangeleverd. Wanneer de adressen te laat binnen zijn, kan de bezorging vertraging oplopen.
Met uw ordermanager spreekt u af op welke manier het bestand aan ons wordt verzonden.

Indien het, na overleg, toch noodzakelijk is dat wij uw bestand aan moeten passen zijn hier mogelijk kosten aan verbonden. Daarnaast dient u goedkeuring te geven aan de door ons aangepaste bestanden voordat wij deze postaal zullen verwerken.
Als u vragen heeft aangaande het aanleveren van adresbestanden kunt u contact met ons opnemen (050-3013636) of mailen aan verzending@scholma.nl.

Scholma Print & Media kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgschade van onjuistheid en/of inhoud van uw adresbestanden.

U kunt hier een voorbeeld bestand downloaden.

 Naamveld1* Naamveld2* Naamveld3* Straat Huisnummer Toevoeging Postcode Plaats Land
 Abonnr. 123876 Winkelbedrijf Willems K. Willems Viaweg 74 8741 ZX Woonplek NL