Upload adresbestand

T.b.v. de verwerking stuurt u een mail naar verzending@scholma.nl
Hierin staat:
– om hoeveel adressen het gaat (onderverdeeld in evt. buitenlandse en bulk-adressen).
– wat het retouradres is.
– duidelijk aangegeven welke kolommen moeten worden gebruikt en in welke volgorde.
– indien er bulkadressen zijn (leveren in een apart bestand met daarin per regel de aantallen).

Planning / verwerking
Het adressenbestand moet tenminste 3 werkdagen vóór 10.00 uur vóór aanbieding bij de verspreider aan ons te worden aangeleverd. Wanneer de adressen te laat binnen zijn, kan de bezorging vertraging oplopen.
Met uw ordermanager spreekt u af op welke manier het bestand aan ons wordt verzonden.

Om een juiste verwerking van de adressen t.b.v. uw drukwerkverzending te garanderen hanteren we onderstaande richtlijnen. Uw adressenbestand dient aan deze voorwaarden te voldoen.
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid en verwerkbaarheid van het bestand.

Bestandsstructuur en bestandsinfo
– het adressenbestand leveren in CSV (UTF-8)
– 1 adres op 1 regel, met max. 3 naamvelden (zie voorbeeld onderaan de pagina).
– boven elke kolom een kolomnaam (zoals “naamveld1” of “Straat”) op de 1e regel van het bestand.
– maximale veldlengte van 40 tekens (na de 40 tekens worden de teksten mogelijk afgebroken).
– geen lege regels tussen de adressen en vermijd het gebruik van verborgen kolommen en regels.
– zorg voor juiste adresgegevens. Onvolledige of onjuiste adressen worden niet verwijderd of aangepast.
– in het bestand mogen geen “vreemde tekens” voorkomen (in Excel vaak weergegeven als een wit hokje).
– alle Nederlandse adressen dienen in 1 bestand te worden geleverd
– alle buitenlandse adressen in 1 bestand dat is voorzien van kolom met een landnaam of landcode
– eventuele bulkadressen in een apart bulkbestand leveren met duidelijk het aantal per adres
– NIET in verschillende tabbladen werken.
– KIX code meeleveren in een aparte kolom. Indien er geen KIX code aanwezig is, maar wel gewenst, kan Scholma dat verzorgen. In overleg worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
– Indien de aangeleverde data nog verrijkt moet worden, duidelijk aangeven wat en hoe, via welke verzender e.d..

Indien het, na overleg, toch noodzakelijk is dat wij uw bestand aan moeten passen zijn hier mogelijk kosten aan verbonden. Daarnaast dient u goedkeuring te geven aan de door ons aangepaste bestanden voordat wij deze postaal zullen verwerken.
Als u vragen heeft aangaande het aanleveren van adresbestanden kunt u contact met ons opnemen (050-3013636) of mailen aan verzending@scholma.nl.

Scholma Print & Media kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgschade van onjuistheid en/of inhoud van uw adresbestanden.

U kunt hier een voorbeeld bestand downloaden.

 Naamveld1* Naamveld2* Naamveld3* Straat Huisnummer Toevoeging Postcode Plaats Land
 Abonnr. 123876 Winkelbedrijf Willems K. Willems Viaweg 74 8741 ZX Woonplek NL