Dopp

Dat is publiceren op je eigen manier!

Dopp (= data, opmaken, printen, publiceren) is een gebruiksvriendelijke manier om de eigen data te beheren en er vervolgens zelf voor te zorgen dat deze data wordt opgemaakt en in verschillende vormen wordt gepubliceerd, in druk en digitaal. Dit ontzorgt de klant, biedt flexibiliteit, verlaagt de kosten en speelt in op toekomstige mogelijkheden.

Publiceren wanneer u wilt en in welke vorm u wilt

Zoals geselecteerde data op te maken en tegelijk publiceren in een flyer, folder, website en social media. Ook is het mogelijk dezelfde content, bijvoorbeeld activiteiten van een evenement, op meerdere sites tegelijk te publiceren. Dit gebeurt in een zo automatisch mogelijk verlopend proces. Deze oplossingen zijn ‘verpakt’ in gebruiksvriendelijke formats. De inhoud (content) kan op deze manier verschillende manieren worden gepubliceerd.

Opmaak en Publish on Demand

Scholma maakt het op deze manier mogelijk op een gebruiksvriendelijke manier uw eigen brochures, bladen flyers e.d op te maken, vanuit een actuele eigen databank. Deze content (data) kunt u ook gebruiken voor digitale publicaties.
Om de voordelen zichtbaar te maken kunt u met behulp van een Quickscan een inventarisatie laten maken van de wijze waarop de organisatie op dit moment invulling geeft aan de realisatie van druk en print, en digitale uitingen. Geanalyseerd wordt welke stappen worden gezet en welke middelen worden gebruikt. Dit brengen we per product en item in kaart. Op deze manier vormt zich een concreet beeld hoe de organisatie de eigen communicatie en marketing invult, hoeveel tijd dit kost en welke kosten intern en extern worden gemaakt. Dit wordt vergeleken met de nieuwe werkwijze in de POD-portal. Hieruit blijkt hoeveel tijd en geld er wordt bespaard en wat de verdere voordelen zijn. Samen gaan we zo op zoek naar slimme oplossingen voor een efficiënt beheer van communicatiemiddelen.