People

HR-cyclus en opleidingen – Scholma investeert in de ontwikkeling en opleiding van het personeel. De HR-cyclus van functioneren en beoordelen vindt regelmatig plaats, waar gewenst wordt ook gebruik gemaakt van persoonlijke ontwikkelingsplannen. (Vak)opleidingen worden op maat aangeboden en vinden wanneer nodig en gewenst intern en extern plaats.

Werkervaringsplaatsen – Scholma biedt plaats voor werkervaring in het kader van WW en/of WIA- en voor detachering vanuit de sociale werkvoorziening.

Leerbedrijf – Scholma is een erkend leerbedrijf. O.a. wordt met de Hanzehogeschool samengewerkt voor de invulling van structurele stages.

Veilig werken – veiligheid en werkomstandigheden zijn gegarandeerd en vastgelegd in een RIE (risico inventarisatie en evaluatie). Wij zijn RIE-gecertificeerd.