Prepress

AANLEVEREN DIGITALE BESTANDEN

ZIE VOOR AANLEVERINSTRUCTIES: www.printarena.nl

Inleiding
Deze informatie is bedoeld om te komen tot een storingsvrije verwerking van uw drukwerkopdracht.
Om alle aspecten optimaal op elkaar af te stemmen is overleg gewenst bij eerste aanlevering van een drukwerkopdracht.
Scholma Druk adviseert aanlevering van drukgerede Certified PDF.
Aanlevering van open data verzoeken wij vooraf met de ordermanager te bespreken in verband met eventuele consequenties voor meerkosten en planning.

Certified PDF
Voor Scholma Druk is een Certified PDF, een bestand dat voldoet aan onderstaande punten:
– de grafische inhoud voldoet aan de in dit infoblad beschreven richtlijnen
– de filenaam is overeenstemming met de richtlijnen ‘naamgeving bestanden’
– de tekst is uitgevoerd in fonts of lettercontouren
– kritisch lijnwerk is uitgevoerd in vectoren
– de PDF is goedgekeurd door preflight met het voor de drukorder geschikt controleprofiel; dat wil zeggen: afhankelijk van het kleurgebruik in de drukwerkopdracht moet een ander profiel worden gekozen voor controle en certificering

Om een goede drukgeschikte pdf te maken kunt u instellingen downloaden van www.printarena.nl
Bij vragen kunt u ons altijd bellen. Wij helpen u graag een goed verwerkbare pdf te maken. Ook krijgt u indien gewenst uitleg over een juist kleurgebruik en goede instellingen van de software.

Opgemaakte documenten – Let op! Check!
Indien opgemaakte documenten in bijv. Quark Xpress of Adobe Indesign worden aangeleverd is extra aandacht vereist voor onderstaande punten:
– zijn lettertypes (scherm- en printerfonts) of truetype-lettertypes aanwezig?
– staan logo’s, illustraties en gescande beelden op de drager?
– is de kwaliteit van geplaatste beelden voldoende voor de manier waarop ze moeten worden gedrukt?
– zijn originelen meegeleverd, indien afbeeldingen door Scholma Druk dienen te worden ingescand?
– is van het document een kleurenprint meegeleverd, om reproductieresultaten aan een eerste controle te kunnen onderwerpen?

Allerlei vragen waar zekerheid over kan worden gegeven door een preflightprogramma als bijv. Markzware FlightCheck. Door een dergelijk programma wordt nauwkeurig aangewezen wáár het probleem zit en een korte omschrijving gegeven hoe het probleem aan te pakken. Na het oplossen van een en ander kunt u de opdracht automatisch laten verzamelen.
Een aantal van genoemde controles kunnen ook door de nieuwste versies van opmaakprogramma’s zelf worden uitgevoerd. Raadpleeg zo nodig onze prepress specialisten (zie contact info).
Na deze controles is het document gereed voor aanlevering (of verwerking tot gecertificeerde PDF).

MS-Word of MS-Publisher
Indien een opdracht is aangemaakt in MS-Word of een ander tekstverwerking programma verzoeken wij eveneens om vooroverleg met afdeling prepress.
De praktijk heeft geleerd, dat de diverse versies van verschillende tekstverwerkers niet altijd dezelfde resultaten geven op een andere computer dan de computer waarop ze zijn aangemaakt. Zelfs verwerking in dezelfde versie kan nog wel eens verschillend resultaat geven.
Vandaar dat Scholma een procedure biedt waarmee een PDF direct vanuit de tekstverwerker kan worden gemaakt. Op deze manier bieden wij opdrachtgevers de gelegenheid zelf de juistheid te controleren van aangemaakte PDF’s.

Naamgeving bestanden
De naam van het bestand moet de inhoud beschrijven. Bv.: 01-36-bw-sportmag.pdf waarbij de naam duidelijk maakt dat dit bestand pagina 1 t/m 36 bevat van een binnenwerk van een sportmagazine. Op deze manier wordt verwarring over de inhoud van een pdf-bestand uitgesloten.
– vermijd gebruik van bijzondere tekens in bestandsnamen zoals % • , ) / ( ” # $ @ & e.d.
– beperk de lengte tot maximaal 26 tekens (incl. ‘pdf’); het aantal karakters van de paginacijferaanduiding is afhankelijk van het hoogste cijfer
– de syntax van de bestandsnaam is dan: ‘paginareeks – bw of oms – omschrijving.pdf’

Beeldkwaliteit
Zorg voor kwalitatief goede beelden en let op bij het schalen van de afbeelding in de opmaak dat de effectieve resolutie van halftonen 300 dpi en lijnwerk minimaal 800 dpi blijft. Hoewel bij halftonen al bij 150 dpi zeer acceptabele resultaten kunnen worden bereikt is het veiliger te kiezen voor een hogere resolutie.

Illustrator EPS lettercontouren
In Illustrator alle tekst omzetten naar lettercontouren. Let daarbij op de losse ankerpunten die niet automatisch worden geconverteerd. Pas wanneer in het venster ‘Fonts zoeken’ geen font meer wordt genoemd is alles omgezet.

Photoshop EPS cmyk-beelden
Zet alle opties zoals ‘Inclusief Raster’, ‘Inclusief Bijstelfuncties’ en ‘Kleurbeheer voor PostScript’ uit, bij het bewaren van Photoshop EPS cmyk-beelden.
Hiermee wordt voorkomen dat deze beelden bij het creëren van PDF worden geconverteerd naar de RGB-, of Lab-kleurruimte en kunnen evt. ongewenste effecten door meegezonden curven worden voorkomen.

Uitvoerstructuur vanuit opmaakapplicatie t.b.v. aanmaak PDF
Alle pagina’s van een opdracht dienen gelijk te zijn v.w.b.:
– het bruto formaat (breedte + 20 mm en hoogte + 20 mm)
– de offset van de snijtekens
– het netto formaat
– overvul en snijtekens
– de pagina’s gecentreerd printen
– overvul 3 mm
– snijtekenafstand 3 mm
– registratie gecentreerd

Ruggen en flappen
Indien er sprake is van een rug of flap, het document op het uitgevouwen formaat, inclusief rugdikte of flapbreedte opmaken en als één pagina printen.
Denk eraan dat aan de binnenzijde de rug altijd moet zijn uitgespaard i.v.m de afwerkingsbelijming e.d..

Mappen
De mogelijkheid om gebruik te maken van stansvormen van een tweetal standaardmappen wordt aangeboden. Hiermee kan worden bespaard op aanmaakkosten van een nieuwe stansvorm.
Map “A” is een ruim A4 map zonder rug en map “B” is een ruim A4 map met rug. Klik hier om een voorbeeldbestand en plaatsbare eps te downloaden zodat de opmaak hieraan kan worden aangepast.

Advies minimale lijndikte:
– enkele kleur: minimale lijndikte 0,1 mm
– in meerdere kleuren: minimale lijndikte 0,2 mm

Advies minimale corpsgrootte:
– enkele kleur: 5 pt.
– in meerdere kleuren 8 pt.

Maximale inktbezetting
340 % op gecoate papiersoorten. Bij gramsgewichten, lichter dan 90 grams, evenals houtvrij offset en biotop wordt een lagere waarde geadviseerd.
Bij de laatste 2 papiersoorten geeft toepassing van UCR betere resultaten.

FC-zwart ‘Rich Black’
Om een mooi en diep zwart te verkrijgen wordt 100% zwart in combinatie met 30% cyaan, 30% magenta en 30% geel geadviseerd.

Aanlevering bestanden
Bestanden kunnen 24/7 worden aangeleverd op http://aanleveren.scholma.nl/web of via de knop ‘PDF uploaden’ rechts op deze pagina.

Download de instructies.

Na ontvangst van uw pdf-bestanden zal direct een controle (preflight) plaatsvinden. Binnen enkele minuten wordt u per mail over het resultaat van de preflight geïnformeerd.
Zo weet u meteen of uw bestand vragen oproept of dat het geschikt is voor verdere verwerking.

Gebruik een duidelijke omschrijvende naamgeving.

Als u regelmatig bestanden aanlevert, maken wij op verzoek een eigen account voor u aan. Hiermee kunt u met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen, via uw browser of ftp-client.